Festiwal między Wschodem z Zachodem

III Międzynarodowy Festiwal
Między Wschodem a Zachodem

Festiwal „Między Wschodem a Zachodem” jest imprezą interdyscyplinarną, łączącą wschodnią i zachodnią tradycję cywilizacyjną i kulturową. Elementem łączącym wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Festiwalu od momentu jego powstania są prawosławne korzenie prezentowanych dzieł, programów i prezentacji. Impreza służyć ma zapoznaniu mieszkańców Wrocławia i regionu z szeroko rozumianą kulturą Wschodu oraz jej podobieństwami i odmiennościami w stosunku do kultury Zachodu.

W kolejnych edycjach Festiwalu chcemy prezentować Państwu najwybitniejsze dzieła muzyki światowej, wybitne filmy oraz różnorodne sztuki wizualne pochodzące z Polski i krajów zza naszej wschodniej granicy.

Naszą inicjatywą pragniemy budować dialog międzykulturowy oraz międzynarodowy na gruncie muzyki, plastyki i filmu, które postrzegane są jako ponadnarodowe i przekraczające granice. Jednocześnie chcemy przedstawiać Polskę i Wrocław jako miejsca krzyżowania się i splatania wschodnich i zachodnich tradycji kulturowych gdyż taka ich rola wynika zarówno z położenia geograficznego jak i historii.

Dziękując Państwu za udział w wydarzeniach trzeciej edycji Festiwalu, mamy nadzieję na spotkanie w 2012 roku w czasie IV Międzynarodowego Festiwalu „Między Wschodem
a Zachodem”.